Jonas Mačiulis – Maironis XIXa. pabaigos – XXa. pradžios poetas, kūręs Romantizmo epochoje. Jis pirmasis sukūrė aukštąjį poezijos stilių, įtvirtino silabotoninę eilėdarą bei lietuvių poezijoje - lyrizmą. Poetą labai išgarsino eilėraščių rinkinys „Pavasario balsai“, išleistas 1895 metais. Maironio poezijai būdingos įvairios temos: meilė tėvynei, nacionalinio išsivadavimo idėjos, individualūs išgyvenimai. Poeto lyrikos žmogus labai kontrastinga asmenybė, būdinga Romantizmo epochai. Kas gi rūpėjo Maironio lyrikos žmogui? Ar tai aktualu šių laikų žmogui? Manau, kad tai, ką išgyveno to meto poezijos herojus, daugeliu atvejų aktualu ir šiandien.