Susipažinkime: jaunųjų miškininkų būrelis ,,Kadagys“

Antradienis, 25 Sausis 2011 10:20 Parašė  Jolita
Įvertink
(0 balsų)

JMB klubas „ Kadagys“

Klubas ,,Kadagys“  - visuomeninė organizacija, veikianti Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijoje. Tai jaunųjų miško bičiulių klubas. Jis  įsikūrė 2003 m. sausio 9 d. Pirmoji vadovė buvo F. Skvarčienė, o nuo 2007 m. V.Sabestinienė.  Šiuo metu klube yra 37 nariai : 29 mokiniai ir 8 - pedagogai.

Klubo ,,Kadagys“ prioritetai - moksleivių ekologinis švietimas ir ugdymas, aplinkosauginis darbas, aplinkotyra, ekologinės, meninės ir sveikos gyvensenos ugdymas, gamtosauginių idėjų sklaida, gamtosauginių renginių organizavimas, kraštotyros populiarininimas. Klubo  pagrindiniai tikslai: suburti gamtosauga, aplinkotyra , menine saviraiška besidominčius moksleivius, pedagogus ir visuomenės atstovus, skleisti gamtosauginę informaciją ir skatinti nevartotojišką požiūrį į gamtą.

Mūsų veiklos kryptys yra kelios : gamtotvarkos darbai, projektų rengimas ir vykdymas, gamtosauginių akcijas vykdymas, dalyvavimas įvairiuose konkursuose. Galima teigti, jog visa mūsų veikla susijusi su gamtosauga.

Be abejonės, mes rašome ir vykdome įvairius projektus, dalyvaujame konkursuose ir rengiame įvairias akcijas bei paskaitas. Praėjusiais metais buvo rašyti ir laimėti projektai ,,Kūrybinis gyvenimas kitu ritmu“,  „Jaunimas ateities verslui“. (Ž.Krivonienė) , „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika – tikėjimo laisvės šauklys“  ( R.Tarasevičiūtė), ,,Mes seirijiečiai“ ( V.Sabestinienė) .  Dažnai dalyvavaujame jaunųjų gamtininkų centre vykstančiuose renginiuose . Parodoje - konferencijoje ,,Pasaulinė gyvūnų diena 2009“ , pristatėme darbą ,,Išsaugokime balinių vėžlių populiaciją“.

Nuolatos dalyvaujame Tarptautiniame Jaunųjų mokslininkų – gamtininkų konkurse, kuriame pristatome mokslinius tiriamuosius darbus. Štai keletas iš jų  : ,,Moksleivių poilsis“,  ,,Psichotropinių medžiagų paplitimas moksleivių tarpe“ ,  ,,Kerpės – aplinkos taršos indikatoriai“, ,,Kompiuterinių žaidimų įtaka paauglio asmenybės formavimuisi“.

Ruošėme ir vykdėme švietėjiškas akcijas ,,Išvalykime pasaulį“  ,  ,,Atliekas rūšiuoji – gamtą tausoji“,   ,,Baterijas renki – gamtą gerbi“  , ,,Atsikratykime pasenusių elektros prietaisų“. Tokia tematika gaminome  platinome lankstinukus.

Žemės mėnesio metu vykdome įvairias gerų darbų akcijas :

"Tebūnie švara", "Žemė – žmonių planeta", "Atliekų tvarkymas neįmanomas be tavęs", piešinių konkursas tarp klasių "Neleiskime žemei pavirsti dykuma", "Ir aš noriu gyventi", vykdome švietėjišką veiklą – rengiame ir platiname lankstinukus.

Dalyvavome rajoninėje konferencijoje ,,Aplinka be šiukšlių“, kurios metu mokiniai pristatė savo klubo veiklą , dalyvavo tarpmokyklinėse varžybose ir iškovojo I ir II vietas.

Nuolatos ruošiame paskaitėles –,, Bendraamžiai – bendraamžiams“ apie mūsų miestelio gamtosaugos problemas . Leidžiame stendus , kuriuose informuojame apie klubo veiklą ir aktualias gamtosaugines  problemas.

Vienas įsimintiniausių projektų buvo  dalyvavimas Lietuvos gamtos fondo organizuotoje akcijoje ,,Išsaugokime retuosius varliagyvius ir roplius “. Jos metu registravome balinių vėžlių buveines, tvarkėme jų lizdavietes. Akciją vainikavo rekordinio vėžlio gaminimas Metelių regioniniame parke. Ant jo mokiniai surašė savo palinkėjimus gamtai, o ypač retiesiems vėžliams.

Ilgam įsiminė išvyka į gyvūnų globos namus ,,Nuaras“.

2010 m. rudenį mes, kadagiukai, prisidėjome prie naujo parko kūrimo Seirijuose. Tai buvusių Seirijų gmnazijos  mokinių idėja, kurią įkūnyti pasiūlė ir pats aktyviai dalyvavo profesorius V.ValentaKą tik baigėme  vykdyti nevyriausybinių organizacijų rėmimo programą „Mes – Seirijiečiai“. Nustebino gana didelis gimnazijos mokinių susidomėjimas ir aktyvumas. Buvo daug norinčiųjų dalyvauti sporto tema skelbtuose konkursuose, taip pat rašinių konkurse „Sporto nauda paauglio sveikatai“.Jame dalyvavo 7-9 klasių mokiniai. Gimnazijoje vyko ir piešinių konkursas „Mano mėgiamiausia sporto šaka“. Mokinių darbeliai papuošė mokyklos interjerą.

Paminėdami AIDS dieną  aktyviai dalyvavome konkursuose, rangėme lankstinukus, pristatėme skaidres ir diskutavome apie gyvenimo prasmę, jo trapumą.

Visa ši JMB  veikla mūsų jaunimui suteikia galimybę susipažinti su įvairiais žmonėmis, daugiau bendrauti, sportuoti, kurti, mokytis organizavimo meno bei praplėsti savo akiratį, ugdyti pilietinį požiūrį ne tik į gamtą, bet ir į žmogų.

Mūsų dar nėra daug, bet esame kaip vienas kumštis, kuris gali įveikti visas kliūtis. Mes norime aktyviai gyventi, daug sužinoti todėl nesiruošiame sustoti. Su kiekvienu projektu, konkursu, akcija JMB veikla darosi vis platesnė ir įdomesnė.

Nuotraukas žiūrėkite galerijoje.

Atnaujinta: Antradienis, 25 Sausis 2011 10:46

Komentuokite!